Zwrot należności za przelot

W jakich przypadkach mogę odzyskać cenę biletu lotniczego?

Jeśli Państwa lot został odwołany, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 261/2004, możecie Państwo skorzystać z dwóch możliwości: z prawa do odszkodowania, lub z prawa do zwrotu należności.

Czy mam prawo do odszkodowania i zwrotu ceny biletu?

Jeśli Państwa planowana podróż przynajmniej w części dotyczyła Europy, macie duże szanse na skorzystanie z prawa do odszkodowania i zwrotu ceny biletu. Prosimy o kontakt z nami, sprawdzimy uprawnienia do możliwości otrzymania w/w odszkodowania na mocy rozporządzenia (WE) nr 261/2004 w zakresie wyżej wspomnianych kompensacji.

Linie lotnicze mogą się powołać na okoliczności nadzwyczajne ("vis maior") w tych przypadkach, kiedy przelot jest utrudniony z powodów okoliczności nadzwyczajnych, pozostających poza ich wpływem.

Linie lotnicze często błędnie powołują się na nadzwyczajne okoliczności, próbując uniknąć obowiązku wypłaty odszkodowania. Mają sposobność by tego dokonać, ponieważ nie ma jednoznacznie zdefiniowanego zestawienia przypadków okoliczności nadzwyczajnych, które dokładnie określałoby w jakich przypadkach można się na nie powoływać - linie lotnicze prawdopodobnie mają nadzieję, że pasażerowie nie mają rozeznania podstaw prawnych dotyczących tego tematu.

  1. Chociaż rzeczywiście wystąpiły nadzwyczajne okoliczności w związku z lotem, odwołanie lotu nie byłoby jednoznacznie tego następstwem, dlatego powoływanie się na te okoliczności przez Linie Lotnicze jest błędne.
  2. Chociaż rzeczywiście zaistniały okoliczności nadzwyczajne, odwołanie lotu nie nastąpiło jednoznacznie z tego powodu
  3. Możecie mieć Państwo również prawo do innego odszkodowania.
  4. Niezależnie od nadzwyczajnych okoliczności, mogą mieć Państwo prawo do zwrotu części ceny biletu lub do zwrotu całości kosztów

Zarejestruj się teraz

Jakie mam możliwości, jeśli powoływanie się na okoliczności nadzwyczajne jest uzasadnione?

Chociaż w tym przypadku nie przysługuje Państwu prawo do odszkodowania (prosimy o zlecenie nam sprawdzenia tego), to jednak nadal możesz Państwo zażądać zwrotu ceny biletu i macie prawo opłaconego przez linię lotniczą posiłku i zakwaterowania.

Czy w ramach odszkodowania jestem zobowiązany do przyjęcia vouchera?

Przyjęcie vouchera nie jest obowiązkowe! Możecie Państwo skorzystać z tej możliwości odszkodowania (lub z innej formy zaproponowanej przez linię lotniczą), jednakże macie Państwo prawo do pełnego zwrotu należności w odniesieniu do ceny biletu i innych poniesionych kosztów.

Oczekiwane opóźnienie może przekroczyć pięć godzin, zdecydowałem/am więc, że nie chcę lecieć. Czy mogę odzyskać swoje pieniądze?

Tak, jeśli zdecydowałeś/aś, że nie chcesz lecieć, wówczas przysługuje Ci odszkodowanie, a także zwrot ceny biletu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 261/2004.

is-eligible
Opóźniony, odwołany lub odmówiono przyjęcia na pokład z powodu overbookingu?

Zgłoś się już dziś. Możesz uzyskać odszkodowanie całkowicie bez ryzyka.

Wystąp o odszkodowanie