Odszkodowania z tytułu strajków

Kiedy mogę otrzymać odszkodowanie w przypadku strajku?

Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że jeśli lot zostanie odwołany z powodu strajku pracowników linii lotniczej lub jest opóźniony o ponad 3 godziny, klientowi może przysługiwać odszkodowanie w wysokości 250/400/600 euro.

Czy Ciebie też to dotyczy? Jeśli w ciągu ostatnich 3 lat Twój lot został odwołany z powodu strajku wystąp o odszkodowanie!

W jakim przypadku może przysługiwać odszkodowanie?

 • mój lot został odwołany z powodu personelu linii lotniczej
 • strajku pilota
 • strajku stewardessy
 • z powodu strajku personelu technicznego
 • Twój lot był opóźniony o więcej niż 3 godziny lub został odwołany w terminie krótszym niż 14 dni przed planowanym odlotem
 • Posiadasz rzeczywistą rezerwację, której dane możesz nam przesłać
 • Do zdarzenia wywołującego szkodę doszło w ciągu ostatnich 3 lat
 • Jeżeli zaoferowano Ci lot alternatywny, ale lot alternatywny przylatuje znacznie później niż lot pierwotny
 • odmówiono przyjęcia na pokład i na tę okoliczność sporządzono protokół

Zgodnie z rozporządzeniem WE261/2004 linia lotnicza jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania w wysokości 250/400 lub 600 EUR w przypadku odwołania lotu lub lot jest opóźniony o ponad 3 godziny z winy linii lotniczej. Rozporządzenie obejmuje również opóźnienia/odwołania lotów z powodu strajków pracowników linii lotniczych. Wysokość odszkodowania zależy od ilości przebytych kilometrów.

Flight Refund od 2012 roku walczy o prawa pasażerów, ponieważ prawa pasażerów mają dla nas nadrzędne znaczenie.

W przypadku strajku w jakich okolicznościach może nie przysługiwać prawo do odszkodowania?

Wystąpił strajk, któremu linia lotnicza nie mogła zapobiec, więc w tym przypadku odszkodowanie nie przysługuje. Na przykład:

 • strajk pracowników ochrony lotniska
 • strajk obsługi bagażu
 • strajk kontrolerów ruchu lotniczego
 • strajk personelu naziemnego
 • strajk innych pracowników lotniska
 • Jeśli opóźnienie lub odwołanie nie miało miejsca w Europie

Osoby te nie podlegają nadzorowi ze z strony linii lotniczej, więc linia lotnicza niczego nie może uczynić w przypadku ewentualnego strajku. W takim przypadku linia lotnicza nie jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania (nie można go nałożyć).

Czy Twój samolot został odwołany lub był opóźniony o co najmniej 3 godziny z powodu strajku? Jeśli nie masz dokładnych informacji o tym, dlaczego Twój lot został odwołany, zarejestruj swoją sprawę na stronie Flight Refund. Sprawdź, czy przysługuje Ci odszkodowanie w wysokości 250/400/600 euro.

W przypadku strajku, jakie odszkodowanie mi przysługuje?

Jeśli Twój lot był opóźniony o ponad 3 godziny lub był odwołany z powodu strajku pracowników linii lotniczych, możesz mieć prawo do odszkodowania w wysokości 250/400/600 EUR.

Wysokość odszkodowania zależy od ilości przebytych kilometrów:

 • Od 0-1500 km 250 €
 • Od 1500-3500 km 400 €
 • Powyżej 3500 km możesz dostać 600 €.

Jeśli więc Twój lot jest opóźniony o więcej niż 3 godziny lub Twój lot został odwołany z powodu strajku linii lotniczej, możesz mieć prawo do odszkodowania.

Sprawdź na stronie internetowej Flight Refund, jakie odszkodowanie możesz otrzymać.

Jakie świadczenia mi przysługują?

W przypadku opóźnienia lotu masz prawo do świadczeń, które linia lotnicza musi Ci zapewnić. Podstawowe świadczenia obejmują:

 • Zaopatrzenie w posiłki i napoje
 • Zapewnienie możliwości komunikacji, w tym możliwość wysłania emaila i faksu
 • W przypadku anulowania lotu wieczornego przysługuje Ci zakwaterowanie w hotelu, w tym transfer z lotniska do hotelu.

Ponowna rezerwacja lub zmiana rezerwacji, kiedy i jak?

Jeśli Twój samolot spóźni się więcej niż 5 godzin, lot należy go uznać za odwołany. W przypadku odwołania masz prawo do lotu alternatywnego lub pełnego zwrotu ceny biletu.

Jeśli linia lotnicza zaoferowała lot alternatywny, ale na alternatywny lot otrzymasz bilet i miejsce w klasie niższej, możesz mieć prawo do otrzymania zwrotu wynikającego z różnicy cen między biletami.

Na ten temat możesz przeczytać więcej TUTAJ https://flightrefund.com/downgrade/.

is-eligible
Opóźniony, odwołany lub odmówiono przyjęcia na pokład z powodu overbookingu?

Zgłoś się już dziś. Możesz uzyskać odszkodowanie całkowicie bez ryzyka.

Wystąp o odszkodowanie