Mój lot został odwołany!

jakie mam prawa?

Mój lot został odwołany, jakie mam prawa?

Możesz mieć prawo do odszkodowania. Nie słuchaj wymówek linii lotniczych, lepiej skontaktuj się z nami. Wysokość odszkodowania nie może wynieść najwyżej 600 EUR.

W przypadku dłuższego pobytu przysługuje Ci również prawo do posiłku i zakwaterowania.

Jeśli możliwym jest dotarcie do celu podróży innym samolotem, możesz zostać przekierowany na inny lot.

Jak mogę uzyskać odszkodowanie w przypadku odwołania lotu?

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (WE) nr 261/2004 masz prawo do odszkodowania w przypadku nieoczekiwanego anulowania rezerwacji. Odszkodowanie może wynosić od 250 do 600 euro na pasażera. Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 ustanawia wspólne zasady odszkodowań i pomocy dla pasażerów.

Jeśli pokryłeś koszty posiłku i hotelu, ich wartość również możesz odzyskać od linii lotniczych.

Flight Refund posiada kilkuletnie doświadczenie w skutecznym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych oraz dysponuje wszelkim prawnym i technologicznym doświadczeniem w reprezentowaniu Twoich spraw przeciwko liniom lotniczym.

Zarejestruj się teraz

Powody odwołania lotu

Może zaistnieć wiele powodów odwołania lotu. Musimy dokonać rozróżnienia między tymi, za które odpowiadają linie lotnicze, a tymi, które są poza kontrolą/zakresem ich działalności. Pomimo zastosowania nieprzewidywalnych, skrajnych działań w postępowaniu, nieuniknione i wyjątkowe okoliczności nadal są uznawane za okoliczności nadzwyczajne (vis maior), a linie lotnicze są odpowiedzialne tylko za łagodzenie szkód, a nie za odszkodowanie za szkodę.

Przykłady okoliczności nadzwyczajnych (vis maior): trudne warunki pogodowe lub siły przyrody, które mogą zagrozić lotowi; nieoczekiwane usterki techniczne, którym nie można zapobiec nawet przy zachowaniu wszelkich rozsądnych starań; protesty (strajki); sabotaż lub terroryzm. Przypadki należące do tej kategorii mogą zwolnić linie lotnicze z obowiązku wypłaty odszkodowania. Ale jeśli w to uwierzysz lub nie, linie lotnicze czasami fałszywie zgłaszają te okoliczności, które jednak możemy sprawdzić w naszej zaawansowanej internetowej bazie danych, pozwól nam sprawdzić je za Ciebie!

Jeśli lot zostanie odwołany z powodu zbyt małej liczby rezerwacji, problemów z logistyką i personelem, nieuniknionych usterek technicznych niezależnie od regularnych prac konserwacyjnych lub spowodowanych zakłóceniami w działalności gospodarczej przewoźnika lotniczego, można żądać odszkodowania.

W przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia wszystkim pasażerom z ważnym biletem przysługuje odszkodowanie. Nawet dzieci poniżej 2 roku życia podróżujące na kolanach rodziców mają prawo do odszkodowania, mimo że cena ich biletu wynosi tylko 10% ceny biletu normalnego. Należy dodać, że rozporządzenie nie wprowadza rozróżnienia na regularne, tanie lub czarterowe linie lotnicze. Rozporządzenie obejmuje wszystkie rodzaje lotów komercyjnych rozpoczynających się lub obsługiwanych wewnątrz UE.

Zarejestruj się. Firma Flight Refund jest po to, aby wyegzekwować Twoje prawa!

is-eligible
Opóźniony, odwołany lub odmówiono przyjęcia na pokład z powodu overbookingu?

Zgłoś się już dziś. Możesz uzyskać odszkodowanie całkowicie bez ryzyka.

Wystąp o odszkodowanie