CZP

Często Zadawane Pytania

Tutaj zebraliśmy wszystkie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące roszczeń odszkodowawczych.

O flightrefund

Czy trzeba zapłacić podatek od odszkodowania?


Nie, w przypadku tego typu odszkodowań nie trzeba płacić podatku, ale wszystkim naszym klientom zalecamy, aby skonsultowali się ze specjalistą od podatków.

Wniosek o odszkodowania

W jaki sposób otrzymam odszkodowanie?


W przypadku skutecznego dochodzenia roszczenia system wyśle automatyczne zawiadomienie z prośbą o wpisanie numeru konta bankowego do danych rejestracyjnych. Flight Refund przeleje kwotę odszkodowania wypłaconą przez linię lotniczą, pomniejszoną o kwotę prowizji.

Wniosek o odszkodowania

Dlaczego potrzebuję usługi Flight Refund?


Dochodzenie roszczenia odszkodowania jest długim procesem prawnym, administracyjnym, nawet po stworzeniu odpowiedniej dyrektywy. Realizacja roszczenia nie zawsze jest prosta, dlatego za zwyczaj niezbędne jest odpowiednie przedstawicielstwo prawne. Na podstawie doświadczeń, linie lotnicze często odmawiają roszczenia odszkodowania powołując się na różne powody. Flight Refund zapewnia pomoc specjalistyczną, żeby ta procedura zakończyła się jak najszybciej i żeby odszkodowanie należne dla pasażera było jak najszybciej wypłacone.

Wniosek o odszkodowania

Jakie loty są objęte przepisem?


Rozporządzenie może być zastosowane wobec lotu wewnątrz Unii Europejskiej Przewożnika lotniczego ze Wspólnoty lub poza Wspólnoty, oraz na każdy lot wylatujący z UE ale przylatujący poza UE, lub wylatujący spoza UE ale przylatujący do UE. W ostatnim przypadku linią lotnicza powinna posiadać siedzibę w Unii Europejskiej.

Rozporządzenie Wspólnoty Europejskiej może być zastosowane i jest obowiązujące nie tylko na Węgrzech / w Polsce, ale we wszystkich 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przepisy obowiązują również w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), czyli w Norwegii, Islandii, Lichtenstein oraz w Szwajcarii.

Wniosek o odszkodowania

Czym jest dyrektywa UE 261/2004?


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ustaleniu wspólnych reguł w sprawie odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lotów lub dłuższego opóźnienia lotów. (Rozporządzenie WE 261/2004)

Wniosek o odszkodowania

Dlaczego zgłosić roszczenie o odszkodowanie?


Według prawa unijnego (dyrektywa 261/2004) pasażerom lotniczym należy się odszkodowanie do wartości 600 EUR, jeżeli ich lot był opóźniony więcej niż 3 godziny, został odwołany, lub przyjęcie na pokład został odmówiony z powodu overbookingu.

Wniosek o odszkodowania
is eligible icon
Opóźniony, odwołany lub odmówiono przyjęcia na pokład z powodu overbookingu?

Zgłoś się już dziś. Możesz uzyskać odszkodowanie całkowicie bez ryzyka.

Wystąp o odszkodowanie