Jakie loty są objęte przepisem?

Rozporządzenie może być zastosowane wobec lotu wewnątrz Unii Europejskiej Przewożnika lotniczego ze Wspólnoty lub poza Wspólnoty, oraz na każdy lot wylatujący z UE ale przylatujący poza UE, lub wylatujący spoza UE ale przylatujący do UE. W ostatnim przypadku linią lotnicza powinna posiadać siedzibę w Unii Europejskiej. Rozporządzenie Wspólnoty Europejskiej może być zastosowane i jest obowiązujące

2021.05.13.

Rozporządzenie może być zastosowane wobec lotu wewnątrz Unii Europejskiej Przewożnika lotniczego ze Wspólnoty lub poza Wspólnoty, oraz na każdy lot wylatujący z UE ale przylatujący poza UE, lub wylatujący spoza UE ale przylatujący do UE. W ostatnim przypadku linią lotnicza powinna posiadać siedzibę w Unii Europejskiej.

Rozporządzenie Wspólnoty Europejskiej może być zastosowane i jest obowiązujące nie tylko na Węgrzech / w Polsce, ale we wszystkich 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przepisy obowiązują również w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), czyli w Norwegii, Islandii, Lichtenstein oraz w Szwajcarii.

Was your flight delayed, cancelled or overbooked?

Submit your claim today. For you it's risk-free, but you'll get the compensation you're entitled to.

Wystąp o odszkodowanie