Ce zboruri sunt acoperite de regulamentul CE menționat?

Regulamentul este valabil pentru fiecare călătorie aeriană pe teritoriul Uniunii Europene asigurate de transportatori aerieni comunitari sau necomunitari; și se aplică și zborurilor care pleacă din UE, dar care sosesc pe un aeroport din afara teritoriului său. În acest caz din urmă transportatorul aerian trebuie să fie una dintre companiileînregistrate în UE.Regulamentul Comunității Europene este

2020.09.17.

Regulamentul este valabil pentru fiecare călătorie aeriană pe teritoriul Uniunii Europene asigurate de transportatori aerieni comunitari sau necomunitari; și se aplică și zborurilor care pleacă din UE, dar care sosesc pe un aeroport din afara teritoriului său. În acest caz din urmă transportatorul aerian trebuie să fie una dintre companiile
înregistrate în UE.
Regulamentul Comunității Europene este aplicabil și final nu numai în Ungaria, ci în toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. În plus, normele se aplică țărilor din Spațiul Economic European (SEE), deci se aplică și în Norvegia, Islanda și Lichtenstein.

Was your flight delayed, cancelled or overbooked?

Submit your claim today. For you it's risk-free, but you'll get the compensation you're entitled to.

Solicitați despăgubiri