Zasady zwrotu kosztów w przypadku opóźnienia pociągu

W niniejszym artykule wypowiadamy się na temat praw przysługujących pasażerom, jeśli pociąg, którym podróżują, jest opóźniony. Dla Węgier charakterystycznym jest to, że pociągi się spóźniają, ale nie bez znaczenia jest to, ile się spóźniają. Tak jak we wszystkich przypadkach dotyczących głównych sektorów, w tym przypadku jest mowa o transporcie kolejowym, sektor ten jest regulowany przez

2021.04.13.

W niniejszym artykule wypowiadamy się na temat praw przysługujących pasażerom, jeśli pociąg, którym podróżują, jest opóźniony.

Dla Węgier charakterystycznym jest to, że pociągi się spóźniają, ale nie bez znaczenia jest to, ile się spóźniają. Tak jak we wszystkich przypadkach dotyczących głównych sektorów, w tym przypadku jest mowa o transporcie kolejowym, sektor ten jest regulowany przez UE, zwłaszcza w odniesieniu do praw pasażerów.

Zgodnie z rozporządzeniem UE, jeśli pociąg jest odwołany lub opóźniony o ponad 60 minut, wówczas w uproszczając temat, pasażer ma prawo do natychmiastowego wyboru spośród poniższych: może zażądać zwrotu kosztów biletu lub zdecydować się na kontynuację podróży w najwcześniejszym możliwym terminie, lub w późniejszym, wybranym przez pasażera terminie.

W przypadku braku zwrotu kosztów biletu pasażer może dochodzić odszkodowania za opóźnienie pociągu. Rozporządzenie określa minimalny poziom tej rekompensaty, od którego przedsiębiorstwa kolejowe mogą odstąpić w górę zgodnie ze swoimi zasadami określonymi w regulaminie prowadzenia działalności. Zgodnie z tym, w przypadku opóźnienia od 60-119 minut można wymagać zwrotu 25% ceny biletu, a w przypadku opóźnienia o co najmniej 120 minut zwrotu w wartości co najmniej 50% ceny biletu. Jeśli ktoś posiada bilet okresowy, może otrzymać zwrot zgodnie z warunkami określonymi w umowie przedsiębiorstwa kolejowego. Termin wypłaty zwrotu i odszkodowania wynosi 1 miesiąc i na życzenie pasażera wypłaty należy dokonać gotówką. W rozporządzeniu wyraźnie podkreślono, że kwota odszkodowania nie może być pomniejszona o finansowe koszty transakcji, takie jak opłaty, koszty połączeń telefonicznych czy opłaty pocztowe. Jednakże przedsiębiorstwa kolejowe mają swobodę w ustalania limitu, poniżej którego nie wypłacają odszkodowania, ale nie może on być niższy niż 4 EUR.

Istotnym przepisem jest również to, że pasażerowi niestety nie przysługuje odszkodowanie, jeżeli o opóźnieniu został poinformowany przed zakupem biletu lub jeśli opóźnienie w skutek kontynuowania podróży inną usługą lub zmianą kierunku trasy nie przekracza 60 minut.

Chociaż omówiiśmy już odpowiednie rozporządzenie UE, szczegółowe zasady są zawsze ustanawiane zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu przez przedsiębiorstwo kolejowe. Można się z nimi zapoznać na stronach internetowych firm, których sprawa dotyczy.

Source: dr Burján Zsuzsanna (das.hu)

Was your flight delayed, cancelled or overbooked?

Submit your claim today. For you it's risk-free, but you'll get the compensation you're entitled to.

Wystąp o odszkodowanie