Dlaczego zgłosić roszczenie o odszkodowanie?

Według prawa unijnego (dyrektywa 261/2004) pasażerom lotniczym należy się odszkodowanie do wartości 600 EUR, jeżeli ich lot był opóźniony więcej niż 3 godziny, został odwołany, lub przyjęcie na pokład został odmówiony z powodu overbookingu.

2021.05.13.

Według prawa unijnego (dyrektywa 261/2004) pasażerom lotniczym należy się odszkodowanie do wartości 600 EUR, jeżeli ich lot był opóźniony więcej niż 3 godziny, został odwołany, lub przyjęcie na pokład został odmówiony z powodu overbookingu.

Was your flight delayed, cancelled or overbooked?

Submit your claim today. For you it's risk-free, but you'll get the compensation you're entitled to.

Wystąp o odszkodowanie