Czym jest dyrektywa UE 261/2004?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ustaleniu wspólnych reguł w sprawie odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lotów lub dłuższego opóźnienia lotów. (Rozporządzenie WE 261/2004)

2021.05.13.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ustaleniu wspólnych reguł w sprawie odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lotów lub dłuższego opóźnienia lotów. (Rozporządzenie WE 261/2004)

Was your flight delayed, cancelled or overbooked?

Submit your claim today. For you it's risk-free, but you'll get the compensation you're entitled to.

Wystąp o odszkodowanie